Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2013

lemonmind
0384 9b34 400
Reposted fromjustMeee justMeee viapanasiowa panasiowa
lemonmind
Tak naprawdę to oczy mówią, czy człowiek jest szczęśliwy, a nie uśmiech.
Sponsored post
feedback2020-admin
lemonmind
Kobiety powinny wyglądać jak kobiety, a nie wytapetowane kości.
— znalezione gdzieś./Lena.
Reposted fromhopeisdead hopeisdead viapanasiowa panasiowa
lemonmind
9111 3aae 400
Reposted fromrosewhiff rosewhiff viacecilia cecilia
lemonmind
0733 ffbf 400
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viaEnCiel EnCiel
lemonmind
- Jesteś szczęśliwa?
- Ja zawsze jestem szczęśliwa. Tylko nie zawsze o tym pamiętam. 
— Darek Foks, "Kebab Meister"
Reposted fromotella otella viakoniecznie koniecznie
lemonmind
Potrzebowałam człowieka, który trzyma się przy ziemi, który jest cyniczny, ma poczucie humoru, który jest stanowczy i zna swoje miejsce, a nie jest załkanym, zasmarkanym mitomanem.
— "Instytut" Jakuba Żulczyka
Reposted fromdianazet dianazet viakoniecznie koniecznie
lemonmind
7404 edb5 400
Reposted bywishlistbeautifulphotocoloursstylishweheartitlovepeoplefashionpndaspitadouxsouvenirsKaroDredbadhairdaywormstacheTeenageDirtbagimchuckbasssaniczorkabedukapanasiowamonimichKaroDredvertheerwojnabllondispis-rzeczy-ulubionychrunthistown2ulayourgirlcarmenFuelpo-prostu-pasteloweneonlilithcristalynotyoudesignyourselfyourgirlcarmendouxsouvenirs
lemonmind
9995 c36d 400
Reposted fromDoopamina Doopamina viaretaliate retaliate
lemonmind
Ludzie poświęcają więcej czasu refleksji nad wyborem sosu do kebaba, niż sensem swojej egzystencji.
— aspołecznatkankażywa
Reposted frombeniovska beniovska viakoniecznie koniecznie

June 24 2013

lemonmind
lemonmind
Nudzi mnie jakoś ta bezczynność. Może podpalmy coś albo zróbmy komuś jakąś krzywdę?
— Jakub Żulczyk
lemonmind
Nikt nie może cię zranić bez twojej zgody
— Eleonora Roosevelt
lemonmind
1804 1e46 400
Reposted frombanshe banshe vianatex natex
lemonmind
2525 4136 400
Reposted fromusual usual vianurek93 nurek93
lemonmind
- wiesz jak nazywam feceta który zrobi wszystko dla swojej kobiety?
- jak?
- Mężczyzną!
— True Blood
lemonmind
Wszystko przez co przeszłaś,
czyni Cię tym kim jesteś.
— 2 Broke Girls
lemonmind
Za dużo w nas dramatyzmu, przesady, przewrażliwienia, nadinterpretacji, powagi.
— 22.02.2012r.
Reposted fromblood-bank blood-bank viadontcomplain dontcomplain
lemonmind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...